فروغ قدسی

متولد ۱۳۵۳- تهران

  • تکنیک رنگ روغن به سبک مدرن و مدرس ابرنگ
  • داشتن فعالیت های هنری و همچنین برگزار کننده چندین نمایشگاه در ایران و خارج


نام اثر: زمین
زمین بی منت و بی پایان، از ازل ما را مادرانه به آغوش کشیده، لیک اکنون غمگین و بیمارست. برماست که او را نوازشی باشیم.

زمان صلح با خود درون است، صلح با هستی و کاینات، و ما تجسم عشقی یکپارچه خواهیم بود.
این پیام اثر من به دنیا خواهد بود.

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا