فروغ قدسی

متولد ۱۳۵۳ / تهران
تکنیک رنگ روغن به سبک مدرن و مدرس ابرنگ
داشتن فعالیت های هنری و همچنین برگزار کننده چندین نمایشگاه در ایران و خارج
نام اثر : زمین
زمین بی منت و بی پایان، از ازل ما را مادرانه به آغوش کشیده، لیک اکنون غمگین و بیمارست. برماست که او را نوازشی باشیم.

.زمان صلح با خود درون است، صلح با هستی و کأینات، و ما تجسم عشقی یکپارچه خواهیم بود
این پیام اثر من به دنیا خواهد بود

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا