فاطمه قاسمی

متولد۱۳۷۴ / تهران
ازسال ۹۶متوجه شدم ذوق هنری دارم وازسال ۹۷ شروع ساخت عروسک روسی کردم.والانم روعروسک سه بعدی
.کارمیکنم وسعی میکنم برای خودم برندبسازم
عروسکی که ساختم لباسش ترکیب رنگ ابی دریا وسبزجنگل هست.وریسه ایی ازبرگ زیتون که نمادصلح هست به روی
موهاش وصل شده

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا