فاطمه سرکوزاده

.متولد ۱۳۶۵ / سیرجان

کارشناسی حسابداری
بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی، فعالیت های هنری خودم را با اخذ مدرک و طراحی و ساخت محصوالت چرمی و پارچه ای
شروع کردم و توانستم مدارک و گواهی هایی از منابع معتبر از جمله سازمان فنی و حرفه ای،اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری
.و کرسی محیط زیست سازمان یونسکو و … بدست آورده و در نمایشگاه های مختلف شرکت کنم
توضیح اثر:عروسک پارچه ای مادر و فرزند که به عنوان نمادی از صلح و آرامش عمیق و واقعی ساخته شده است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا