علی دل قوی،مریم قربانی

مریم قربانی متولد ۱۳۵۱ متولد مشهد مقدس

در ابتدا در رشته خیاطی مشغول بکار بودم که عالقمند به ساخت و تولید عروسک شدم
که عروسک های مجموعه شکرستان را درست کردم سپس با توجه به اینکه به سیستان و بلوچستان ساکن شدم روی ساخت عروسک
های نمادین این استان کار کردم که چهار عروسک ماهکان و نوهان دختر و پسر بلوچ و اوشیدا و هامون دختر و پسر سیستانی خلق
شدند

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا