عسل معظمی گودرزی

متولد ۱۳۸۳ / اهواز

از سن چهار سالگی نقاشی و مجسمه سازی را شروع کرده و در حال حاضر در زمینه
تصویرگری،مجسمه سازی و ساخت احجام سرامیکی فعال است. توضیح اثر:مجسمه مادر(نماد زمین)که در انتظار صلح
.برای فرزندانش دست به دعاست؛و در اجابت دعایش خداوند باران صلح و دوستی را بر زمین و فرزندانش ارزانی داشته

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا