عاطفه نهنگی

متولد ۱۳۶۸ / تهران

لیسانس هنرهای صناعی و فوق دیپلم گرافیک
اثر :کبوتر صلح
برگرفته از مکتب هرات نشان صلح انسان ها از زمان قدیم تا به حال

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا