صنم صفاهانی

متولد ۱۳۶۴ / اصفهان

فعال در زمینه هنرهای تجسمی ، سنتی ، ساخت زیورآالت و قلمزنی ، تذهیب ، مینیاتور، خطاطی ،
خط نقاشی ، نگارگری
نام اثر :پرنده صلح
توضیحات اثر: این پرنده صلح برگرفته از نقوش سنتی ایرانی
گل و مرغ ، نقوش اسلیمی؛ بته جقه و قلمزنی اصفهان میباشد

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا