سیما نوری

متولد ۱۳۶۰ / زابل

طراح لباس و تصویرساز مد از universal sert harvard انگلستان ،
فعالیت هنری در حوزه سوزندوزیهای سنتی و لباس سنتی
،فعالیت هنری در زمینه عروسکهای سنتی و پارچه ای ، سابقه
شرکت در نمایشگاهای داخلی
عنوان اثر : آوای نیلوفر آبی
The sound of the lotus
توضیحات اثر : صلح دربین خودمان است اما چون همهمه است
دیده نمیشود ، پس نیلوفرکه نماد صلح است خودش را باال می
کشد تا پیام صلح را توسط پرنده درنا بین جمعیت حیران
پراکنده کند

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا