سپیده یوسفوند

متولد۱۷۳۱ / بوشهری تبار

کارآفرین و مدرس برتر استان و کشور، فعال حوزه زنان در امور آموزش و پژوهش،مشاور و کوچ کسب و کار

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا