سونیا اسمعلی

تدریس و فعالیت هنری در زمینه خیاطی طراحی دوخت عروسکسازی و انواع کارهای هنری،
شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
عضویت در انجمن های فرهنگی هنری
کارافرین منتخب جوان سال ۸۹
:توضیح کار
عروسک پارچه ای دستساز به سبک اختصاصی با موضوع صلح و آزادی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا