سودابه شکری

متولد ۱۳۵۶/ بیجار

رشته تحصیلی عروسک سازی
و فعالیت در زمینه های هنری قالی و گلیم بافی خیاطی منجوق دوزی
عضویت در انجمن های فرهنگی و هنری و زنان کار آفرین
دارای مدرک فنی حرفه ای در زمینه گلیم و قالی بافی
و دارای مدرک صنایع دستی عروسک سازی

توضیحات اثر:فرشتگان صلح با دو دست خود کره زمین را عاری از جنگ کرده اند و قلب انسان ها با آرامش میتپد و فرشته صلح
به آرامش رسیده است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا