سمیرا سلمانی

متولد ۱۳۶۶ / تهران

نام اثر :در آرزوی صلح
تدریس و فعالیت در زمینه طراحی و هنر ،شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی و بین المللی
توضیحات اثر :صلح هدیه خدا به مخلوقات است وارزشمند ترین چیزی که می تواند آن را تصرف کنید قلب است قدرتمند
ترین سالحی که می توانید داشته باشید صلح است و من در آرزوی صلح
صلح هدیه خدا به مخلوقات است وارزشمند ترین چیزی که می تواند آن را تصرف کنید قلب است قدرتمند ترین سالحی که
می توانید داشته باشید صلح است و من در آرزوی صلح

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا