ثمانه وحید

متولد ۱۳۵۷ – مشهد

تحصیلات: کارشناسی حسابداری ودرحال حاضر دانشجوی رشته نقاشی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تهران

بصورت تجربی تقریبا ۲۵ کار نقاشی انجام دادم در یک نمایشگاه گروهی ویک نمایشگاه شخصی درنگارخانه زرنا شرکت کردم.

نام اثر :آرامش صلح
الهام گرفته از نماد های بین المللی صلح جهانی وصلح وآرامش مادرانه زمین درحکم بستر ومبدا ارامش انسانها

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا