زینب کارشناس

  • مربی هنر کودک و نوجوان
  • کارشناسی ارشد طراحی شناختی
  • پژوهشکده علوم شناختی ایران ICSS

نام اثر: صلح درون

دکمه بازگشت به بالا