رامینا غفاری

متولد ۱۳۵۴

  • مربی رودوزی های سنتی
  • دارای مدارک مختلف هنری از سازمان فنی و حرفه ای و پروانه ی تولید انفرادی و پشتیبان مشاغل خانگی از سازمان میراث فرهنگی
  • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • دعوت به نمایشگاه اورگیناله ی فرایبورگ آلمان و درج مطلب هنری در روزنامه به زبان المانی
  • ثبت اثر هنری نماد اصفهان در کتاب استاد شاهین سپنتا انتشارات مانا در فصل ۹ به عنوان یکی از اثار نمایانگر نماد اصفهان در هنر معاصر
  • نمایش اثر نماد اصفهان در نمایشگاه نخ و نگاره فرهنگسرای نیاوران ۱۴۰۰

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا