راضیه نصیری

متولد ۱۳۶۳

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شروع فعالیت هنری ۱۳۸۷
شرکت در نمایشگاه و جشنواره های متعدد بین المللی و داخلی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا