خدیجه ملایی سیرویی

متولد ۱۳۶۲ – بندرعباس

دارای گواهی خیاطی درسال ۱۳۸۴
دارای گواهینامه صنایع دریای پیشرفته زنان که توسط مرکز عملیاتی در سال ۱۳۸۴
عروسک سازی پیشرفته زیرنظر انجمن دانشجویی محیط زیست
توضیحات اثر:
عروسک پارچه ای که در نیلوفرمرداب که نماد صلح درایران باستان است ساخته شده

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا