ترمه دهقان

حدودا ۲۰ سال هست سیاه قلم کارمیکنم
متولد تهران هستم و رشته تحصیلی کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی، عاشق نقاشی و کودکان هستم. نمایشگاه‌های زیادی شرکت کردم و بعنوان زن برتر و کارآفرین در شهر شهریار شناخته شدم. در نمایشگاه بین المللی ورمضان۷۹درجشن رمضان شرکت داشتم و بهمراه آقای رضویان اجرای زنده تلویزیونی داشتم دربرج آزادی نمایشگاه انفرادی داشتم و همچنین نمایشگاههای گروهی زیادی در برج آزادی وبرج میالد وگالری انتظامی،گالری برمخ،گالری مهروهنر و…شرکت داشتم.

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا