بهرامشاه محمودی

در سال ۱۹۹۷ در افغانستان متولد شد

در چندین نمایشگاه و جشنواره ملی و بین المللی داخلی و خارجی شرکت داشته سابقه نمایشگاه بین المللی در هفت کشور خارجی.و ۱۴ نمایشگاه داخلی

موضوع صلح با رنگ و ریشه هست که با سه رنگ نشان داده شده قرمز رنگ خون سفید رنگ صلح و سیاه رنگ تباهی و نابودی. زمانی که جنگی در جامعه به وجود میاد صلح و آرامش از بین میره و جامعه به سودی تباهی و نابودی سوق داده میشه.

دکمه بازگشت به بالا