نمایشگاه آثار خوشنویسی

اولین نمایشگاه مجازی خوشنویسی میراث ماندگار

اولین نمایشگاه مجازی خوشنویسی میراث ماندگار

بنام خدا

روزگار بس دشواری است. دیدار و باهم بودن و یکدیگر را ندیدن، شده است پروتکل زندگی در این روزها. هنر اما از جنس باهم بودن است و دیدن؛ و ما در فصل غم‌انگیز از هم گریختن و فاصله‌ها، همچنان دست به دامان هنریم و هنرمندان.

اولین نمایشگاه خوشنویسی میراث ماندگار
اولین نمایشگاه خوشنویسی میراث ماندگار

نوازندگان و خنیاگران در همایش باشکوه ما آمدند و به‌افتخار سربازان سلامت سازها کوک کردند و نغمه‌ها سر دادند. گرافیست‌های خلاق با طراحی‌های زیبای خود و بزرگان فرهنگ و ادب در برنامه‌های زنده کمیسیون و سخنان نغز و پرمغزشان برایمان زیبایی و شور آفریدند. و اینک با گشایش نگارخانه مجازی کمیسیون ملی، شمارا به تماشا می‌خوانیم؛ و این تماشا را آغاز می‌کنیم با چهره‌های درخشانی از هنرمندان محبوب خوشنویس. سربازان فرهنگ و هنر ایران.

سفیران شایسته فرهنگ ما. آن‌ها که رونمایی کردند با زیبایی و شکوه از گنجینه‌های شعر و ادب و دانایی این سرزمین. نمایش آثار اعضای شورای خوشنویسی آغاز یک‌راه است.

صدالبته همه خوشنویسان از استادان بزرگ تا جوانان خوش‌ذوق و پرشور همه عضو افتخاری این سازمان هفتادساله و کهن هستند. اینجا خانه همه هنر‌ورزان و اهالی فکر و خرد و دانش است. ازاین‌پس جلوه‌هایی از هنر هنرمندان ایرانی و خارجی را به همین شیوه برای دوستداران ایرانی و خارجی به نمایش خواهیم گذاشت. هنر بر کرونا پیروز خواهد شد.

فاصله‌ها را در هم خواهد شکست. هنر از جنس باهم بودن و دیدن است؛ و همه را باشکوه و زیبایی گرد هم خواهد آورد. با سپاس از همکاران پرتلاشم و آرزوی شفای هرچه زودتر چندین یار گرفتار آمده در دام ویروس کرونا، همه علاقه‌مندان را به تماشای آثار ۹ استاد برجسته خوشنویسی ایران فرامی‌خوانم. این تماشا را مرهون اندیشه بلند و تلاش خستگی‌ناپذیر استاد چیره‌دست و بااخلاق هنر، استاد محمد حیدری هستیم.

با احترام
حجت‌الله ایوبی
دبیر کل

اولین نمایشگاه خوشنویسی میراث ماندگار

یونسکو

{"id":1,"title":"\u0633\u0627\u0644\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0633\u06a9\u0648","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/52-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3955523451606844,"pitch":0.06334098780427055},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.019193947534873246,"pitch":-0.23991252359115123,"fov":1.0080004744566635}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.648526416313791,"pitch":0.07270902371463173},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.05380238273803073,"pitch":-0.2251136433209986,"fov":1.1695070676947756}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.8859168152298018,"pitch":0.07544146272139507},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.17129219239209093,"pitch":-0.24027295206622767,"fov":0.9000040958887878}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.027501095538266185,"pitch":0.07638904995890705},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.07860886788087917,"pitch":-0.19215587422767477,"fov":0.9312067918541886}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.8976180237401614,"pitch":0.07104852925644956},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.3957868195588681,"pitch":-0.28097266504611085,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.32652471659428,"pitch":0.06336536887888045},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.2117486489148206,"pitch":-0.2495319198183079,"fov":0.9825113276785955}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.520845687339281,"pitch":0.09866637379502485},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.06894910581973512,"pitch":-0.11615361991762185,"fov":1.312307708431557}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.773175705950818,"pitch":0.08200916225568378},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.15154038956768368,"pitch":-0.3526388512240217,"fov":0.9130495572563035}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.39530080796259,"pitch":0.13384826505085634},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.08085864201666304,"pitch":-0.08643544473917686,"fov":0.9796652639152194}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.628981563594058,"pitch":0.11138257323068679},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.11643905948606381,"pitch":-0.23561946611270912,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.936429588497079,"pitch":0.11370694132598835},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.04913522982574925,"pitch":-0.1335176795526536,"fov":0.9376397436035095}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7977162752002602,"pitch":0.12229508808195355},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.082662705356352,"pitch":-0.24517492752996795,"fov":1.2158387133340642}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}],"position":{"yaw":3.032861273022424,"pitch":0.009430222657929477,"fov":0.9455218459968199}}
{"id":2,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/46-1.jpg","width":3000},"position":{"yaw":0.14595072437956524,"pitch":-0.13125967020014606,"fov":1.427448757889531},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"31","position":{"yaw":2.554641039980435,"pitch":0.13646929465365076},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.08243120627787803,"pitch":-0.17972773373790574,"fov":0.9871993313455114}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"32","position":{"yaw":2.9383483113754316,"pitch":0.1384804928077763},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.38895220667003194,"pitch":-0.17507396910161432,"fov":1.2721513889180183}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"34","position":{"yaw":3.0514147645667045,"pitch":0.09021006467286696},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.14260686423645552,"pitch":-0.19371210648233017,"fov":1.0169634531176461}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"36","position":{"yaw":-2.941553481094969,"pitch":0.0957764699253687},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-2.9908417630508666e-5,"pitch":-0.31293806789896195,"fov":0.8936305570583889}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"35","position":{"yaw":-3.0948095725656604,"pitch":0.07237350264452047},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.04476633875977676,"pitch":-0.13978180189898737,"fov":1.2463077189434526}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"39","position":{"yaw":-2.6327239557553384,"pitch":0.13741234245191336},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.08787650797788515,"pitch":-0.057489375616953,"fov":1.3272442091456342}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"41","position":{"yaw":-2.5725676949125713,"pitch":0.14678685629526456},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.1349644964826915,"pitch":-0.14135973001689806,"fov":0.8769413984885811}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"42","position":{"yaw":-2.4416716184182405,"pitch":0.17530936515917084},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"43","position":{"yaw":-2.1843790937037078,"pitch":0.2017157989699676},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.041136746791710976,"pitch":-0.210018230520312,"fov":1.0903933427588122}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"44","position":{"yaw":-1.2869426232516492,"pitch":0.23192837480118556},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.14094532859244602,"pitch":-0.1819092473954811,"fov":0.993559472830318}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"45","position":{"yaw":-1.0307312146274228,"pitch":0.38815002009250144},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.05149149069611525,"pitch":-0.21650640846725366,"fov":0.9869351760495968}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Shirazi_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.5386572938416379,"pitch":0.15361058823808804},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","height":"50","width":"50"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.4160501137711279,"pitch":0.16511313412644668},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-shirazi\/"}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0641\u062c\u0647\u200c\u0627\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/45-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.052945547863846,"pitch":0.17636243701959842},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.13648170379689617,"pitch":-0.2291322341449895,"fov":1.0781722531042288}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.9663444440570998,"pitch":0.1753540967774203},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.09723850643393384,"pitch":-0.22573419948448326,"fov":0.9970085410752734}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.301810112225594,"pitch":0.12412446560378854},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.0384955473618227,"pitch":-0.19773688374771226,"fov":1.2649655191551272}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.560260437430479,"pitch":0.13751757685840893},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.08122258126354254,"pitch":-0.1701986285257604,"fov":1.0485367962994026}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7336973992003912,"pitch":0.10998916944350867},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.22417067566618343,"pitch":-0.06576914739757989,"fov":1.0602007204617687}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0417439331570595,"pitch":0.056881393994167695},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.30671986656125405,"pitch":-0.28773948981516284,"fov":1.001877337849892}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0979260154772597,"pitch":0.07307795313498211},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.04915714345922062,"pitch":-0.15368342679645508,"fov":1.2309453829744792}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.98078310687353,"pitch":0.05174599004761937},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.2631823290320696,"pitch":-0.21244935158510359,"fov":1.1047194172864316}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.757398473949274,"pitch":0.10755434944631403},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.4958314979429854,"pitch":-0.22596428685736747,"fov":1.299931504342899}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":2.4444093510284146,"pitch":0.1386958735228152},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.08787732166975637,"pitch":-0.23102583756218564,"fov":0.8953745507871594}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/AfjeE_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0641\u062c\u0647\u200c\u0627\u06cc","position":{"yaw":0.36942560589783824,"pitch":0.20975619157638015},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0641\u062c\u0647\u200c\u0627\u06cc","position":{"yaw":0.25292829885113477,"pitch":0.2115785517961548},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/nasrollah-afjei\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}],"position":{"yaw":0.06774628221249479,"pitch":-0.17653750891402886,"fov":1.027532437421945}}
{"id":4,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/44-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.2569623311813043,"pitch":0.08410030839704774},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.013496545759171141,"pitch":-0.24376312579875048,"fov":0.9259542841413736}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.9843665123718885,"pitch":0.1641256278467509},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.007734762952729568,"pitch":-0.1964287593688212,"fov":1.1936911990798065}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.2553241837606794,"pitch":0.08346655645560119},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.4548447074271582,"pitch":-0.2009549492665439,"fov":1.3919011749134047}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6196614045791558,"pitch":0.06493325992998855},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8235749033313837,"pitch":0.061326275461734525},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.11275804204399975,"pitch":-0.28926604714292736,"fov":1.0317181294381095}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.9270482583064057,"pitch":0.07197365733843242},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.08043428117185414,"pitch":-0.16278237025894882,"fov":1.2873705125141075}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u067e","position":{"yaw":3.0738309062948055,"pitch":0.06687695996458665},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.05668938213924157,"pitch":-0.3571519043010376,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8553178155784753,"pitch":0.1086189231194794},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.4117850492919537,"pitch":-0.07585009068864679,"fov":1.0550420764552564}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.784185377024208,"pitch":0.13149361728682862},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.07254899679392146,"pitch":-0.14545361682611002,"fov":0.9221980296764228}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.5743108154420025,"pitch":0.19622249866210772},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.04173614555615757,"pitch":-0.20969719789580665,"fov":1.176551334058695}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Shirazi_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.450034948132787,"pitch":0.15334229510504294},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.3238412731142333,"pitch":0.15957964981638284},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-shirazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}],"position":{"yaw":0.02806275662305069,"pitch":-0.20737930221803325,"fov":1.2779049122698072}}
{"id":5,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u0644\u0633\u0641\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/43-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7665871062258756,"pitch":0.10905724213036194},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.053350544004645784,"pitch":-0.2142429459208124,"fov":0.9151594841137863}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0542760107245623,"pitch":0.10322080799749678},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.0009572986738604072,"pitch":-0.1876372559875943,"fov":1.1260051471154777}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.2815654528934495,"pitch":0.0822537956566709},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.10449434865371643,"pitch":-0.22506067380079386,"fov":1.0105522657255739}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9082678854867865,"pitch":0.11087519907649579},"scene":{"id":"13","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.3611083030972146,"pitch":0.08461831343395687},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.5038624593072072,"pitch":-0.12761804366082785,"fov":1.357759467626658}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.099103174334946,"pitch":0.06199741982968021},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.16388557019241468,"pitch":-0.2628798168523936,"fov":0.9513972039493668}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.984535252551039,"pitch":0.07218410854815716},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.0069069473537055615,"pitch":-0.13439103433123556,"fov":1.314225778583001}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7932319598485655,"pitch":0.06289485750883728},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.043967273080296465,"pitch":-0.3605578530380207,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.391906152478441,"pitch":0.12820528840422796},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.05073076333688675,"pitch":-0.09360796452231313,"fov":0.976487165340188}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3088337955983071,"pitch":0.15993639604018384},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.08554818500546801,"pitch":-0.2052324087577606,"fov":0.9845852614583104}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.1707361718268334,"pitch":0.2538253461656854},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.1333804206528182,"pitch":-0.13750416902886897,"fov":0.920129243264302}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Falsafi_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0641\u0644\u0633\u0641\u06cc","position":{"yaw":0.09699149209924585,"pitch":-0.08222895005376962},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Heydari_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6727272225316678,"pitch":0.07210541786702862},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Hosseini_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u0631\u0634\u062a\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.7192167704542918,"pitch":0.05235409558398274},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.6816545358759996,"pitch":0.04937918936054331},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fereshteh-hosseini\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u0644\u0633\u0641\u06cc","position":{"yaw":0.014856507093369942,"pitch":-0.08317782817173125},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amir-ahmad-falsafi\/"},{"id":17,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7186750842772511,"pitch":0.071654261919047},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-heydari\/"}],"position":{"yaw":-0.08341466148156407,"pitch":-0.20391201377552193,"fov":1.0271673867935303}}
{"id":6,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0644\u0647\u0647 \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/42-1.jpg","width":3000},"position":{"yaw":-0.05883811621402302,"pitch":-0.05133303630389108,"fov":1.427448757889531},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9222074370379598,"pitch":0.049738501603552976},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.08551614696669319,"pitch":-0.22055553083854207,"fov":1.1058393722909494}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.920679931592364,"pitch":0.07602725936596855},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.09291211012689615,"pitch":-0.18494815458208258,"fov":0.9305678273916613}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7770005748967233,"pitch":0.08309188387408994},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.43325696728647145,"pitch":-0.1922736640570868,"fov":1.316930434434989}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.4350933080243387,"pitch":0.0753245302325567},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.18286243264455315,"pitch":-0.2737621913655133,"fov":1.0048388423014865}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.267891627300113,"pitch":0.11454244269010161},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.04925855888793862,"pitch":-0.14529367877920052,"fov":1.2560183483514549}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.0179122778678202,"pitch":0.07778428331131337},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.08621959243880539,"pitch":-0.32985422116922436,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3414424182761575,"pitch":0.17299876324054964},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.0083056439879172,"pitch":0.09627901794459781},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.15546577141521567,"pitch":-0.20561576812703208,"fov":0.8965778271194418}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.9687944027311275,"pitch":0.12952918710833217},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.05558760820583508,"pitch":-0.20654562972507406,"fov":1.0139009760400444}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Khatami_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0644\u0647\u0647 \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc","position":{"yaw":0.17423298290273337,"pitch":0.23497821489921478},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0644\u0647\u0647 \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc","position":{"yaw":0.06763468300628972,"pitch":0.24457500584392555},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/elahe-khatami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u06cc\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u0644\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631\u06cc ","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/41-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7885965718325911,"pitch":0.05358426008725914},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.07051071483993354,"pitch":-0.20463098951778136,"fov":1.0554534505765745}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9605331248770543,"pitch":0.04538680069608425},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.09315254168181752,"pitch":-0.2265101215884755,"fov":0.9893905584186389}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.6373136515671662,"pitch":0.042057114273934104},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.1015737397299219,"pitch":-0.23513356213391035,"fov":0.8899110023282786}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8680949865421566,"pitch":0.0701011130048208},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.09763961084580686,"pitch":-0.22414372960084883,"fov":0.9393801136899446}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.78459092231569,"pitch":0.07863961575262834},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.48131891478338673,"pitch":-0.1323733737526851,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.4674541772506267,"pitch":0.08171337689062952},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.17305408451635884,"pitch":-0.2644174156647665,"fov":0.9017523422027165}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.3037253887333975,"pitch":0.11393350578741135},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.121793750450367,"pitch":-0.10850160169393241,"fov":1.2833522212546573}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.0005115395625186,"pitch":0.09913075510088731},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.0006153453498747297,"pitch":-0.314159283870044,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.0463542210806835,"pitch":0.2856623397041176},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.011418506261938077,"pitch":-0.0777254102661189,"fov":0.9717728625617799}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.1721817946424178,"pitch":0.09608996660434954},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.06395003804864174,"pitch":-0.20748168675873302,"fov":1.1132141460601892}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u06cc\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u0644\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631\u06cc ","position":{"yaw":-0.21765645634715547,"pitch":-0.19095209401793056},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/kaboli-konsari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Kaboli_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u06cc\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u0644\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631\u06cc ","position":{"yaw":0.3644598089370419,"pitch":0.09363727567587254},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Kaboli_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u06cc\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u0644\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631\u06cc ","position":{"yaw":-0.3564825922793986,"pitch":0.10963954223385386},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}}],"position":{"yaw":-0.1816099468981136,"pitch":-0.21580774573653372,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":8,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0641\u0644\u0633\u0641\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/39-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.6662965287407703,"pitch":0.04904034221544862},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.08647319124119335,"pitch":-0.23244942589600015,"fov":0.9648551639522388}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.8152402982533342,"pitch":0.04568049915119232},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.07152243184213347,"pitch":-0.22657902693056187,"fov":0.9746395481958559}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9610362803366694,"pitch":0.04528942023149796},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.06601540537166706,"pitch":-0.23488259178523307,"fov":1.0092894465232867}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7575115595100144,"pitch":0.08129286940599911},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.10870624742227086,"pitch":-0.17954223347331322,"fov":0.9449419165053179}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9271173909440957,"pitch":0.08547075161228435},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.5411237335313697,"pitch":-0.20260232254752353,"fov":1.4199266557660397}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.553628621333271,"pitch":0.09505170507000571},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.19180999473319638,"pitch":-0.25708812491962263,"fov":0.8877956560890266}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.3849659568687027,"pitch":0.1396520901425511},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.021291262754118634,"pitch":-0.09232079388808145,"fov":1.4050859467559806}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.01326271554621,"pitch":0.13466203687834266},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.05715734593250765,"pitch":-0.3363966411639314,"fov":0.8479237983847554}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.7737508648738558,"pitch":0.19128998592152868},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.10552026778407253,"pitch":-0.23274168478651802,"fov":0.8036829005347151}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.1263509565072631,"pitch":0.12651087113473736},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.24133379220918982,"pitch":-0.1315541943555587,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3132480325418854,"pitch":0.06135452252900109},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.08284474016140919,"pitch":-0.2546456114542366,"fov":1.0763010591551252}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Falsafi_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0641\u0644\u0633\u0641\u06cc","position":{"yaw":0.11744722129881957,"pitch":0.33518787962820795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"52"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0641\u0644\u0633\u0641\u06cc","position":{"yaw":0.020640998622903695,"pitch":0.33982521880392014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amir-ahmad-falsafi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}],"position":{"yaw":0,"pitch":-0.07165976198992752,"fov":1.2102538602744493}}
{"id":9,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/36-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.1140648428683484,"pitch":0.29575702047228347},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.06640496798929973,"pitch":-0.15846709424469907,"fov":1.1728604918378143}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.320360902270373,"pitch":0.12506379856309024},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.11722195493081067,"pitch":-0.2573541936198378,"fov":0.8809355697011862}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6924474111793444,"pitch":0.08766824595758393},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.33697486954127953,"pitch":-0.23418597797399698,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.3113225057094198,"pitch":0.06517684061434892},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.07750124926097612,"pitch":-0.2274608789888184,"fov":0.9830253023258844}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9723073177754387,"pitch":0.04181581827006298},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.10986783582001003,"pitch":-0.23753537212972375,"fov":0.9895007182601062}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1094540534604125,"pitch":0.05639653044621262},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.08777725855944851,"pitch":-0.2230331732155726,"fov":0.9536718102901551}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0431707295875228,"pitch":0.046681187396025337},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.12799822542234374,"pitch":-0.2228640425853925,"fov":0.9160285562156749}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7010010887951825,"pitch":0.09558394339099863},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.05111103750872026,"pitch":-0.21969083925589672,"fov":1.023449903760288}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.537366768155911,"pitch":0.12858961006167746},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.027057432546033766,"pitch":-0.12542453396301134,"fov":0.9631450093611085}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.3495672204916715,"pitch":0.14830696659932485},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.12277559030092888,"pitch":-0.2119967136972889,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.015919314025597,"pitch":0.19903040327444543},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.1008412985329965,"pitch":-0.08276504239868743,"fov":0.9420714644984568}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/AmirKhani_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.2555658151498026,"pitch":-0.07855955838240014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.1756570856666606,"pitch":-0.07832608207852587},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/gholam-hasan-amirkhani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}],"position":{"yaw":-0.046652096134305765,"pitch":-0.30730192216200436,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":10,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0641\u062c\u0647\u200c\u0627\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/35-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7638770878304388,"pitch":0.12765635585033763},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.4437430578263708,"pitch":-0.1565831380204088,"fov":1.3136785772456243}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.040944461675224,"pitch":0.23174353995297103},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.11997009165552619,"pitch":-0.2759972926879328,"fov":0.8903802036780394}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.583378493123554,"pitch":0.09591767314698174},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.0728114400233153,"pitch":-0.2253802648385239,"fov":0.8777442704210333}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.039954473896336,"pitch":0.06315338541917015},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.1102677255756408,"pitch":-0.22898066687889873,"fov":0.9418502336448014}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.039954473896336,"pitch":0.06315338541917015},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.08983063392947344,"pitch":-0.20394439184127577,"fov":0.9220937797824208}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.887336046675193,"pitch":0.05338839829049391},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.026045188539137953,"pitch":-0.21706495527623026,"fov":0.9410696198062963}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7592403997104373,"pitch":0.05826345656384113},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.04686669369266028,"pitch":-0.23755122302207177,"fov":0.8941286348296534}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7184860315435806,"pitch":0.11736284245887241},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.03622805965306064,"pitch":-0.09098165838316419,"fov":0.9625809680725985}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9756347148499538,"pitch":0.08818237106767057},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.15914565158387717,"pitch":-0.21938892587397163,"fov":0.8550723184552655}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.1684030324906907,"pitch":0.07708983414184267},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.06829926453225355,"pitch":-0.17149704835187052,"fov":0.9123224298264182}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.318077380770876,"pitch":0.07377094330059109},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.19172678095220164,"pitch":-0.2351379704763623,"fov":1.0051116943427207}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.8986950368141091,"pitch":0.21799752649793902},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.08487532797830255,"pitch":-0.3981776992504251,"fov":0.8757837663836401}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/AfjeE_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0641\u062c\u0647\u200c\u0627\u06cc","position":{"yaw":0.6463751432979876,"pitch":0.2943365568923344},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0641\u062c\u0647\u200c\u0627\u06cc","position":{"yaw":0.5594232149181462,"pitch":0.3203345673267073},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/nasrollah-afjei\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}],"position":{"yaw":0,"pitch":0,"fov":1.402021888321612}}
{"id":11,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/34-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5571780118640142,"pitch":0.22834231012379114},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.4182829110354902,"pitch":-0.15449305762242815,"fov":1.1512339908057483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.5549034894981997,"pitch":0.1029518122758244},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.08992161948164679,"pitch":-0.1974770722580903,"fov":0.8846153769660917}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.135602647357276,"pitch":0.05324331955848294},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.08707978733260191,"pitch":-0.24312072737569324,"fov":0.9718362227069175}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.994758465939424,"pitch":0.05208493370759726},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.05022588826787455,"pitch":-0.2171743235562218,"fov":0.9479885746872336}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.869822221103319,"pitch":0.04772249938876705},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.09396116242063535,"pitch":-0.24380777364812012,"fov":0.8901310539432244}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.0481821402546867,"pitch":0.27634107010873876},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.04791619191625429,"pitch":-0.14646415514613054,"fov":1.184255375848398}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.294365634274282,"pitch":0.12145319368082319},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.02422226539156469,"pitch":-0.36521014952998243,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.8579730840113555,"pitch":0.13404449589325118},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.0574510628396272,"pitch":-0.07490875867913793,"fov":0.9439971200914038}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.090451702700876,"pitch":0.08646247853612721},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.09854340755082092,"pitch":-0.2315468122783706,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.264157276298249,"pitch":0.08385795982610134},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.20714280734849844,"pitch":-0.1352664659146825,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.498127337316082,"pitch":0.06551269234750379},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.066624266604844,"pitch":-0.27087544370951555,"fov":1.0840736379139568}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/AmirKhani_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.3509941484349799,"pitch":0.1007830714883422},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.25943097569391504,"pitch":0.10410713451163467},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/gholam-hasan-amirkhani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}],"position":{"yaw":0.16993579813687987,"pitch":-0.27423778019236167,"fov":0.9811836319552947}}
{"id":12,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0628\u0646\u06cc\u200c\u0631\u0636\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/32-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.2997252158436137,"pitch":0.09280995898029865},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.11085859322998992,"pitch":-0.1948886040663016,"fov":0.9021973453618913}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9184315041763043,"pitch":0.03706432343618005},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.05635810683397402,"pitch":-0.24043040843311303,"fov":1.0787056896967888}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.043513309716655,"pitch":0.03694672799316834},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.113547226157106,"pitch":-0.24665458940100393,"fov":0.9406381355308592}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.442774198701443,"pitch":0.0400122500526745},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.09142758266359685,"pitch":-0.21210801701614201,"fov":1.337850043599376}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6625334648033867,"pitch":0.07401249850011915},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.19244169665530286,"pitch":-0.13548118534442466,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8336357376666736,"pitch":0.0889443678125339},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.08099106500362296,"pitch":-0.08940457328075979,"fov":0.9448043964857278}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.030927946728399,"pitch":0.10897914223886218},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.017480823622125996,"pitch":-0.09531877183200166,"fov":0.9248789385001098}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.650099474985142,"pitch":0.19713081705199542},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.05436445218296626,"pitch":-0.1465302740617993,"fov":1.1643183279322602}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.2707735538799305,"pitch":0.21335220552171208},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.18100864690569196,"pitch":-0.26188972749582184,"fov":0.9060398063471796}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Heydari_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.521094365169641,"pitch":0.09148765843297113},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4039933221498195,"pitch":0.08553605204561165},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-heydari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/BaniRazi_2.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0633\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0646\u06cc \u0631\u0636\u06cc","position":{"yaw":0.7080534993740777,"pitch":-0.05935252976120964},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0633\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0646\u06cc \u0631\u0636\u06cc","position":{"yaw":0.5678728841528589,"pitch":-0.06505422917217452},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/banirazi\/"},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Hosseini_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u0631\u0634\u062a\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.3885675385079459,"pitch":0.14534539051573603},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u0631\u0634\u062a\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.49501627020382877,"pitch":0.14094063697218573},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fereshteh-hosseini"}],"position":{"yaw":0.4121386580840163,"pitch":0.026974935657355203,"fov":1.427448757889531}}
{"id":13,"title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0628\u0646\u06cc\u200c\u0631\u0636\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/31-1.jpg","width":3000},"position":{"yaw":0.012373632592394657,"pitch":-0.1056508628571926,"fov":1.1548512160562143},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.99610178112723,"pitch":0.059849109010917445},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.13019906117108349,"pitch":-0.23248912500428354,"fov":1.0134677109966799}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.1934531167509856,"pitch":0.05274158947575813},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.0067157954914591755,"pitch":-0.21571171730124128,"fov":0.9423821872820107}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.350573486151749,"pitch":0.05462864160849179},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.04209689876556588,"pitch":-0.2517842116695448,"fov":0.8802719833418173}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.97532231692146,"pitch":0.07141102258209386},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.20862228526464222,"pitch":-0.1633239836030267,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7844530151331233,"pitch":0.07627179480000379},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.0870848063095977,"pitch":-0.23938082523453552,"fov":0.8229383856620753}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.603371246625356,"pitch":0.07821514763142723},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.02409333346414755,"pitch":-0.0634984108748533,"fov":1.006549846775295}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.1142752257209425,"pitch":0.06097657976537896},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.09119217954663839,"pitch":-0.34613448392167534,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9304943677216437,"pitch":0.0858661765877855},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.015272208836996981,"pitch":-0.13275572834373683,"fov":1.2154083089389895}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7195203029096744,"pitch":0.07406299461257149},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.16199536652839086,"pitch":-0.2581301880168496,"fov":0.9271818950025736}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.2973703406000894,"pitch":0.1496022180339054},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.5043829444522441,"pitch":-0.26826652773751647,"fov":1.3561382139304239}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0633\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0646\u06cc\u200c\u0631\u0636\u06cc","position":{"yaw":0.44947344376645404,"pitch":0.08037260903212484},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/banirazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/BaniRazi_1.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0633\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0646\u06cc\u200c\u0631\u0636\u06cc","position":{"yaw":0.5121824655543072,"pitch":0.07787153065884844},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"59"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Khatami_2.jpg","title":"\u0627\u0644\u0647\u0647 \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.059005270903876195,"pitch":0.1121458215140656},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"300"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"50","height":"50"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0644\u0647\u0647 \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.15402080245890915,"pitch":0.11288952534608931},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/elahe-khatami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"50","height":"50"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":1,"hdesktop":"1-1","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}
منبع
کمیسیون ملی یونسکو ایران
دکمه بازگشت به بالا