اعظم علیزاده نیک

متولد ۱۳۵۳ تهران خوشنویس و طراح نام و نشان؛ … فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران و مدرس حوزه ی خوشنویسی، طراح در زمینه ی لوگونام،لوگوتایپ و امضاء و

نام اثر :در آسمان صلح شادمانه تر پرواز خواهیم کرد

We will fly happier in the sky of peace

….معرفی اثر:تابلوی نقاشیخطی است در برگیرنده ی طرح واژه ی” صلح “به فرم کبوتر …کبوتری پیام آور صلح با نشان شاخه ی زیتون که بیانگر اشتیاقی است ژرف به صلحی جهانی و بیکران

تاکید هنرمند بر بهره گیری از خط اصیل و ایرانی نستعلیق در این اثر، در حقیقت ابلاغ آرزویی از سوی مردمان صلح طلب این سرزمین است به جهانیان

که روایت آن رسالت هر هنرمند ایرانی بوده و هست و خواهد بود

دکمه بازگشت به بالا