آریا گذشتی

متولد ۱۳۸۷ تهران دانش آموز و طراح و مجری عروسک های فرهنگی. شرکت در نمایشگاه های داخلی و آرامش زمین با استفاده از پارچه های

دورریز و آرمان صلح.

توضیحات اثر: عروسک های پارچه ای با عنوان امپراطوری صلح و با استفاده از پارچه های دورریز و با نگاه به وجود امپراطوری ها و قدرت هایی که از ابتدا تا امروز برای برقراری صلح، انسان های زیادی را نابود کردند.

دکمه بازگشت به بالا