زهرا مختاری جونقانی

زهرا مختاری جونقانی، ۱۳۶۳

 • فارق التحصیل رشته فرش دستباف
 •  آغاز فعالیت ۱۳۸۸
 • مربی سازمان صنایع دستی وگردشگری اصفهان در رشته های طراحی سنتی؛تذهیب ومینا کاری

سوابق نمایشگاهی و …

 • نمایشگاه گروهی تذهیب  نگارخانه کوثرسال ۱۳۸۸
 • ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
 • هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
 • نمایشگاه گروهی تذهیب ومیناکاری نگارخانه کوثر ۱۳۹۲
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ۱۳۹۳
 • نمایشگاه دست آوردهای خلاق  بهمن ۱۳۹۴
 • ورک شاپ تذهیب در هفدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی ۱۳۹۴
 • ورک شاپ در بینال خط شارجه (امارات) ۱۳۹۵
 • شرکت در اولین جشنواره صنایع دستی وهنرهای سنتی فجر 
 •  شرکت در نمایشگاه صنایع دستی کارسوق ۱۳۹۷
 • شرکت در نمایشگاه تذهیب گروهی کنگره نقش گالری لاجورد بهمن ۱۳۹۷
 • شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی میناکاری”گردش مینا” بهار ۹۸
 • دارای پروانه تولید انفرادی
 •  مقام سوم میناکاری در هفتمین جشنواره جلوه های رضوی ۱۳۹۱
 • شایسته تقدیر دربخش تذهیب جشنواره جلوه های رضوی 
 •  پنجمین نمایشگاه اشتغال وتوسعه کارآفرینی دنشگاه جامع علمی کاردبری سال ۹۸ 
 • عضو هیات مدیره انجمن مینا نگاران نقش جهان
 • برگزاری ورک شاپ های آموزشی  میناکاری در انجمن مینا نگاران نقش جهان
دکمه بازگشت به بالا