اسوتوزار پاژیچ

اسوتوزار پاژیچ هنرمند تجسمی و خوشنویس با سابقه صرب وزاده سال ۱۹۵۵ است. او در آثارش از سبک ترکیبی و خط صرب قرون وسطایی روی زمینه پارچه استفاده می کند.

دکمه بازگشت به بالا