سلطان الراشدی

سلطان الراشدی متولد ۱۹۷۷ از هنرمندان خوشنویس عمان است. وی از هنرمندان و مدرسان خوشنویسی کشور عمان و استاد خوشنویسی در مرکز هنرهای تجسمی این کشور است. وی تاکنون در نمایشگاه و مجامع مختلف این هنر در کشورهای مختلف شرکت داشته و هم اینک نیز به تدریس خوشنویسی مشغول است.

دکمه بازگشت به بالا