سیدجمال موسوی

متولد ۱۳۴۸ در ولایت لوگر

فعالیت حرفه ای در زمینه خوشنویسی، دارای گواهی نامه فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران گردیدم و تلمذ نزد اساتیدی همچون عباس اخوین، محمد رضا سینا و غلامرضا طاهریان، عضویت در محافل و انجمن های هنری ومشارکت در نمایشگاههای متعدد.

درنگنجد عشق درگفت و شنید

عشق دریایی است قعرش ناپدید

نام اثر :عشق

تکنیک:نقاشی خط

ابعاد:۱/۴۰×۱/۸۰

نوع خط:نستعلیق

سال خلق اثر:۱۳۹۹

زیر شمشیرغمش رقص کنان باید رفت

نام اثر:رقص

تکنیک: ترکیب آزاد

ابعاد:۵۶×۳۵ cm

نوع خط:نستعلیق

سال خلق اثر:۱۳۹۶

بردر میکده هستندخمار سنه

نام اثر:خمار

تکنیک:سیاه مشق

ابعاد:۳۳×۳۳ cm

نوع خط:نستعلیق

سال خلق اثر: ۱۳۹۸

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

نام اثر:رخ

تکنیک :نقاشی خط

ابعاد: ۱۰۰×۱۰۰

نوع خط:نستعلیق

سال خلق اثر:۱۳۹۹

حال دل باتو گفتنم هوس است

خبر دل شنفتنم هوس است

نام اثر: حال دل

تکنیک :نقاشی خط با رنگ اکریلیک

ابعاد:۱/۱۰×۱/۱۰

نوع خط:نستعلیق

سال خلق اثر:۱۳۹۹

دکمه بازگشت به بالا