صدیقه ابراهیمی

متولد ایران و اصالت افغانستانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گرافیک

فعالیت هنری و حرفه ای در حوزه گرافیک، برگزلری نمایشگاهها و کسب عناوین برتر  در مسابقات و جشنواره ها

دکمه بازگشت به بالا