سردار علی

  • متولد سال ۱۹۷۹، سردار علی هنرمند خوشنویس پاکستانی و ساکن امارات است. او در سبک های ثلث، کوفی، دیوانی، نستعلیق و رقعه خوشنویسی اسلامی آموزش دیده و در چند دوره از مسابقه خوشنویسی IRCICA  در ترکیه شرکت کرده است. آقای علی همچنین برنده جایزه اول خوشنویسی اسلامی از مجمع هنری عباسین در پیشاور است. او بیش از بیست و هفت سال به عنوان خوشنویس شاغل بوده و در هفت سال گذشته در امارات به این کار مشغول است.
دکمه بازگشت به بالا