سمندبادرا پورف

هنرمند مغولستانی سمندبادرا پورف، زاده ۱۹۷۶، یکی از چهره های شاخص خوشنویسی مغولستان است و تحت نام هنری تامیر فعالیت می کند. او نمایشگاه های متعددی در داخل و خارج از مغولستان با هدف معرفی خوشنویسی مغول به دنیا برگزار کرده است. او همچنین موسس یک سازمان غیر انتفاعی با هدف حفظ خط سنتی مغولستان و گسترش خوشنویسی مغولستانی است.

دکمه بازگشت به بالا