محمد رشید حسین

هنرمند خوشنویس پاکستانی محمد رشید حسین، که تحت نام هنری رشید سیال فعالیت می کند، در فوریه ۱۹۷۱ زاده شد. او در چند سبک خوشنویسی اسلامی شامل دیوانی جلی، نسخ و نستعلیق مهارت دارد.

دکمه بازگشت به بالا