مژده مصحفی توانا

متولد ۱۳۵۲ درتنکابن

تدریس و فعالیت هنری در زمینه طراحی و دوخت عروسک های پارچه ای، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، مربی فنی و حرفه ای دانشگاه لبنان، عضویت در انجمن های فرهنگی و هنریتوضیحات اثر : مجسمه پارچه ای و سنتی  با الهام از پوشش بومی افغانستان با استفاده از دور ریز های پارچه ای با هدف حفظ محیط زیست و مد پایدار .اثر در رابطه با واقعه دانشگاه کابل ساخته شده است

دکمه بازگشت به بالا