مصطفی عزیزالهی

مصطفی عزیزالهی خوشنویس

 • متولد ۱۳۶۴
 • تحصیلات : لیسانس امورتربیتى
 • اخذ مدرک فوق ممتاز ( شکسته نستعلیق) در سال ۹۱

اساتید:

 • یدالله کابلى خوانسارى
 • محمدحیدرى
 • احمدبناهى
 • غلامرضاشهدادى
 • محمدرضاامامى
 • حسینعلیزاده
 • عباسمیرزایى
 • محمدحسین کرمانى نژاد
 • علی عبدلی
 • محمدرضالشکرى

از سال۹۱ مسئولیت انجمن خوشنوسى بسیج هنرمندان استان کرمان به اینجانب سپرده شد.

سابقه تدریس:

 • آموزشگاه آذرستان ۱۵ سال
 • آموزشگاه سرزمین هنر ۱ سال
 • انجمن خوشنویسان رفسنجان ۵ سال
 • تدریس در دانشگاه فرهنگیان،کانون المهدى،پایگاه هاى بسیج، حوزه علمیه و…

نمایشگاه انفرادى:

 • سالهاى ۸۱ و ۸۳ زرند
 • سال ۸۳ کرمان،کانون هنر
 • سال ۸۸ کرمان،نگارخانه شاهرخى
 • سال ۹۶ کرمان،گالرى هومهر

نمایشکاه گروهی:

 • شرکت دربیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی داخل وخارج ازاستان
 • حضوردرنمایشگاه جمعی سماع قلم درخط شکسته معاصرایران شهریور ۹۶ تهران گالرى برج میلاد
 • حضوردرنمایشگاه جمعی بازارهنری مرداد ۹۶ تهران خانه هنرمندان
 • نمایشگاه مشترک همراه بااستاد سعید رضا زمزیا (عضوشوراى عالی انجمن خوشنویسان ایران) بهنام پیوندمهر،مهرماه ۹۶ نگارخانه آذرستان زرند،آبا نماه ۹۶ نگارخانه فرهنگ رفسنجان
 • نمایشگاه گروهی هنرمندان کرمان باعنوان ” کویردرقاب نیاوران ” بهمن ماه ۹۸ تهران فرهنگسراى نیاوران

داورى:

 • داورجشنواره خوشنویسى بسیج هنرمندان استان کرمان سال ۹۲ ،کرمان
 • داورمسابقات فرهنگى وهنرى اداره آموزش وپرورش از سال ۹۳ تاکنون،زرند
 • دبیروداوربخش خوشنویسى جشنواره جوان شهرستان سال ۹۲ ،زرند
 • عضوکمیته تخصصى دومین جشنواره خوشنویسى استان کرمان،مرداد ۹۶
 • داورجشنواره خوشنویسى دانشگاه پیام نورکرمان،سال ۹۸

جشنواره ها:

 • شرکت درجشنواره کشورى خوشنویسى بسیج هنرمندان وبرگزیده شدن،سال ۹۸ تهران
 • شرکت درجشنواره کشورى پرسش مهروکسب رتبه سوم،سال ۹۸ تهران
 • شرکت درجشنواره استانی مشق انتظاروکسب رتبه اول درخط نستعلیق،سال ۸۷ کرمان
 • شرکت درجشنواره استانی وقف چشمه همیشه جارى بخش شکسته نستعلیق درسال هاى ۹۱ و ۹۲ وکس برتبه اول،کرمان
 • شرکت درجشنواره استانى نیایش در بخش شکسته نستعلیق وکسب رتبه اول،رفسنجان
 • شرکت دراولین جشنواره خوشنویسى استان سال ۹۲ وکسب رتبه دوم بخش شکسته نستعلیق،کرمان
 • جشنواره استانى قرآن وعترت وکسب رتبه دوم استان،کرمان اسفند ۹۵
 • شرکت درجشنواره سراسرى رضوى درسال هاى ۸۴، ۸۵، ۸۷ و ۸۸ ،یزد
 • شرکت درجشنواره کشورى طریق جاوید  درسال هاى ۸۳ و ۸۴ وشایسته تقدیرشناخته شدن دربخش شکسته نستعلیق، تهران
 • شرکت درجشنواره سراسرى نبوى وعلوى سال ۸۷ ،قزوین
 • شرکت درجشنواره کشورى هنرجوان سال ۸۷ وکس برتبه چهارم خط نستعلیق،تهران
 • شرکت درجشنواره سراسرى طلیعه ظهورسال ۸۸ ،قم
 • شرکت درجشنواره بین المللى جوان،گرگان
 • شرکت درجشنواره سراسرى آینه مطهر،تهران
 • شرکت درجشنواره سراسرى قربان تاغدیر،بیرجند
 • شرکت درجشنواره هنرهاى تجسمى فجر،تهران
 • شرکت دراولین جشنواره سراسرى خلیج فارس،بندرعباس
 • شرکت دراولین دوسالانه خوشنویسى کردى،سنندج
 • حضور در جمع ۳۰ خوشنویس برتر استان در طرح کتابت قرآن کریم و کتابت جزء پنجم قرآن و دریافت لوح تقدیر از وزیر سابق ارشاد اسلامی جناب دکتر حسینى
 • حضور در کارگاه هاى اساتید ، محمد حیدرى ، یدالله کابلى خوانسارى ، یادگار خیام ، مجتبى سبزه ، محمدعلی قربانى، حمید عجمی، سعیدرضا زمزیا ، اسفدیار ستارپور 
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن