محمد نوشاد

هنرمند هندی محمد نوشاد، متولد سال ۱۹۸۸، اهل دانباد است و خوشنویسی را از سال ۲۰۰۵ آغاز کرد. او این هنر را نزد استاد ایرانی رسول مرادی و استاد هموطنش محمد احرار هندی آموخت. نمایشگاهی از آثار او در فوریه ۲۰۲۰ در مرکز فرهنگی ایران در دهلی نو برپا شد. سبک اصلی کار او نستعلیق است و برای آثارش در چندین جشنواره و رقابت معتبر جایزه دریافت کرده است.

دکمه بازگشت به بالا