محمد مسیبی

  • محمد مسیبی متولد ۱۳۵۸
  • شروع خوشنویسی ۱۳۸۸
  • شاگردی در محضر استاد محمد حیدری
  • اخذ مدرک فوق ممتاز ۱۳۹۱
  • شرکت در نمایشگاه فروغ رخ ساقی ۱۳۹۷
دکمه بازگشت به بالا