محمد مرادی

محمد مرادی «عسگر» – ۱۹۷۴ شهر رشت

 • لیسانس مدیریت ۲۰۰۲- درجه ۲ هنری «کارشناسی ارشد» نقاشی ایرانی «نگارگری- تذهیب» شورای فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران 
 • عضو انجمن نگارگری ایران
 • عضو هیئت مؤسس انجمن نگارگری گیلان
 • رئیس انجمن نگارگری گیلان
 • دارای کد مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی و مدرس چندین واحد دانشگاهی علمی کاربردی کشور
 • مدیر گروه نقاشی ایرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر رشت
 • مدرس دانشگاه هنرهای سنتی دانشگاه سوره تهران
 • مدرس دانشگاه پیام نور رشته نگارگری
 • مدرس تذهیب و نگارگری در انجمن خوشنویسان ایران
 • مدرس آموزشگاه‌های آزاد هنری سماع قلم- نور و نگار- کیمیای قلم – پاییز
 • مؤسس آموزشگاه آزاد هنری کیمیای قلم سال ۲۰۲۲ تهران 
 • داور بخش نگارگری جشنواره بین‌المللی رضوی شیراز سال ۲۰۱۰
 • داور بخش نگارگری جشنواره بین‌المللی جوانان گلستان ۲۰۱۱
 • داور بخش نگارگری جشنواره آموزشگاه‌های آزاد هنری ایران ۲۰۱۰
 • شرکت در چندین نمایشگاه هنری داخلی و خارجی
 • شرکت در ۳ دوره دوسالانه هنر ورزش المپیک
 • شرکت در ۴ دوره دوسالانه نگارگری ایران
 • شرکت در ۳ دوره دوسالانه بین‌المللی فجر ایران
 • شرکت در ۲ دوره جشنواره بین‌المللی رضوی شیراز
 • شرکت در نمایشگاه گروهی شاهنامه نگاری سازمان میراث فرهنگی ۲۰۰۸
 • شرکت در چند دوره جشنواره بین‌المللی رضوی یزد بخش خوشنویسی 
 • شرکت در چندین نمایشگاه استانی
 • برگزاری نمایشگاه نقاشی ایرانی در موزه‌ ملی اندونزی ۲۰۰۹
 • نمایشگاه گروهی شهر دوشنبه کشور تاجیکستان سال ۲۰۱۱
 • نمایشگاه انفرادی موزه هنر صبا تهران ۲۰۱۱
 • نمایشگاه موزه هنری امام علی (ع) تهران ۲۰۱۰
 • کسب عنوان دومی در پنجمین جشنواره رضوی شیراز ۲۰۰۸
 • کسب عنوان نخست بخش تذهیب ششمین جشنواره بین‌المللی شیراز ۲۰۰۹
 • کسب عنوان دوم بخش تذهیب جشنواره بین‌المللی فجر ۲۰۰۹
 • کسب عنوان دوم بخش تذهیب جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد ۲۰۱۲
 • کسب عنوان دوم جشنواره باغ بسم‌ا… رشت
 • انتخاب اثر برگزیده جشنواره بین‌المللی فجر ۲۰۱۰
 • انتخاب اثر برگزیده در دو دوره دو سالانه هنر ورزشی المپیک
 • انتخاب اثر برگزیده جشنواره سیره نبوی بجنورد
 • کسب عنوان پنجم در جشنواره البرده کشور امارات بخش تذهیب ۲۰۱۲
 • کسب عنوان دوم در جشنواره البرده کشور امارات بخش تذهیب ۲۰۱۳
 • برگزاری کارگاه پژوهشی نگارگری در دانشگاه هنرهای زیبای جاکارتا ۲۰۰۹
 • برگزاری کارگاه و نمایشگاه در موزه هنری امام علی (ع) ۲۰۱۰
 • برگزاری کارگاه و نمایشگاه در موزه هنر صبا تهران ۲۰۱۱
 • نمایشگاه گروهی به همراه هنرجویان در موزه هنر صبا ۲۰۱۹
 • نمایشگاه گروهی به همراه هنرجویان در گالری کلهر شهر رشت ۲۰۱۹
 • نمایشگاه در گالری شکوه تهران (چشمه خورشید ) ۲۰۱۷
 • دعوت به جشنواره کویت و شرکت در نمایشگاه کویت ۲۰۱۶
 • حضور در جشنواره و نمایشگاه خط دبی ۲۰۱۷
 • شرکت در جشنواره هنر( یدی تپه )استانبول ۲۰۱۷
 • ورکشاپ تذهیب شهر شارژه ۲۰۱۹
 • برنده آخرین جشنواره بوردا در بخش تذهیب  ۲۰۱۸
 • دعوت در نمایشگاه  نخستین همایش مکتب قزوین شهر قزوین
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن