محمد کرمی

محمد کرمی.

  • فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی رشته فرش دانشگاه هنر تهران.
  • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرش دانشگاه هنر تهران.
  • نفر اول در پنجمین دوره تذهیبهای قرانی مشهد.تقدیر در چهارمین و ششمین دوره تذهیبهای قرانی مشهد.
  • تقدیر در دهمین دوره بینال نگارگری تهران.
  • شرکت در جشنواره هنرای تجسمی فجر.
  • شرکت در چند نمایشگاه انفرادی و گروهی در خانه هنرمندان و گالری کمالدین بهزاد.
  • کسب مقام در جشنواره تذهیب و نگارگری کرج و تبریز.
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن