محمد علی فقیری

  • زاده سال ۱۹۶۸ در کابل، محمد علی فقیری مدرک استادی خود را از انجمن خوشنویسی ایران در مشهد دریافت کرد. در مشهد، او معلم بود و به عنوان خوشنویس در مرکز تربیت معلم شهید کامیاب فعالیت می کرد. او بعدها به سوریه مهاجرت کرد و آنجا مدرس خوشنویسی در دانشگاه مصطفی و مدرس خوشنویسی برای کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل در سوریه بود. از آثار او کتابت رباعیات عمر خیام و خلق حدود ۱۰۰ اثر و خضور در نمایشگاه های متعدد است.
دکمه بازگشت به بالا