مروه نور کیهان حسن

خوشنویس اهل ترکیه مروه نور کیهان حسن در سال ۱۹۹۱ زاده شد و هنرش را در شهر کُنیا و بعدتر استانبول فرا گرفت. او در محضر برخی از به نام ترین خوشنویسان ترک آموزش دید، از جمله داود بکتاش، علی توی و حسین اوکسوز. او در پروژه بازسازی کتابخانه سلیمان شاه، که حاوی گنجینه بزرگی از هنر اسلامی است، دخیل بود. او در خط کوفی مدرن تبحر دارد.

دکمه بازگشت به بالا