منصوره قنبری

متولد ۱۳۶۵ در مشهد و ساکن مشهد 

فعالیت هنری در زمینه عکاسی، شرکت دردوره ها و کارگاههای حوزه عکاسی، شرکت در نمایشگاههای متبط، عنوان عکاس منتخب در مسابقات روز جهانی دیابت، عضویت در انجمن ها و محافل هنری

دکمه بازگشت به بالا