مهند الشاوی

دکتر مهند الشاوی، زاده سال ۱۹۵۷، مدیر میراث فرهنگی وزارت فرهنگ عراق و رییس بخش خوشنویسی عربی این وزارتخانه است. او در طول فعالیتش ۳ نمایشگاه خوشنویسی و دو نمایشگاه عکاسی برگزار کرده استو از او مقالات متعددی در زمینه هنر و میراث فرهنگی منتشر شده و جوایز و تقدیرنامه های بسیاری دریافت کرده است.

دکمه بازگشت به بالا