هو کائی زینگ

زاده سال ۱۹۷۸ در استان شاندونگ، هو کائی زینگ هنرمند خوشنویس اهل چین است. او فارغ التحصیل دانشگاه پکینگ، دبیر کل انجمن تحقیقاتی ادبیات و هنر مردمی، و دبیر کل انجمن گسترش مراودات فرهنگی چین در کنار سایر سمت های مدیریتی و مشاوره ای اش است.

دکمه بازگشت به بالا