غلامحسین امیرخانی

استاد غلامحسین امیرخانی، زاده سال ۱۳۱۸ در طالقان، هنرش را نزد بزرگانی چون برادران میرخانی ارتقا داد. او که به عنوان یکی از بزرگترین نامهای تاریخ خط نستعلیق شناخته میشود، در نقاط مختلفی از جهان نمایشگاه برگزار کرده است. استاد امیرخانی رییس انجمن خوشنویسی ایران و چهره ماندگار هنری است. بسیاری از شاگردان او به هنرمندانی به نام بدل شده اند و آثارش بر چندین نسل از خوشنویسان ایرانی تاثیر گذاشته اند.

دکمه بازگشت به بالا