فاطمه سادات مرتضوی

متولد ۱۳۷۳ و ساکن تههران
دانش آموخته تصویر سازی کامپیوتری
فعالیت هنری در زمینه خوشنویسی، طراحی و خیاطی

دکمه بازگشت به بالا