فاطمه جعفری

در مشهد  متولد ۱۳۶۱

دانش آموخته جامعه شناسی 

فعالیت هنری در زمینه عکاسی طبیعت

دکمه بازگشت به بالا