فریدالله ادیب آیین

متولد ۱۳۴۴

دانش آموخته دکترا در رشته مهندسی

فعالیت هنری در زمینه نقاشی، پژوهشگر، مجموعه دار

دکمه بازگشت به بالا