عنایت الله نیازی

سال تولد ۱۳۳۷    محل تولد ولایت کابل

            نام آثار

  1. امید            روغنی روی کنوس
  2. بزکشی        روغنی روی کنوس
  3. بزکشی        روغنی روی کنوس
  4. شگوفه        روغنی روی کنوس
  5. استیلایف        آبرنگ روی کاغذ
  6. منار جام        آبرنگ روی کاغذ
  7. احمد ظاهر        مینیاتوری روی کاغذ
  8. شاه دوشمشیره         مینیاتوری روی کاغذ
  9. مولانا         مینیاتوری روی کاغذ
  10. حکیم ناصر خسرو     مینیاتوری روی کاغذ

قلعه قدیم         مینیاتوری روی کاغذ

دکمه بازگشت به بالا