یاسر یوسف عبدالمهدی الجرابعه

–  حضور در نمایشگاه بین المللی خوشنویسی فاس

–  حضور در نمایشگاه خوشنویسی عربی بیروت

–  حضور در انجمن خوشنویسی عربی قاهره

–  حضور در انجمن هنرهای تجسمی استانبول

Back to top button