محمد البندوری

هنرمند و کارشناس خوشنویسی و منتقد هنری محمد البندوری متولد سال ۱۹۶۶ در مراکش است. او استاد دانشگاه در رشته خوشنویسی عربی و هنرهای تجسمی است. آقای البندوری تحقیقات وسیعی در جمله برای تثبیت شیوه های خوشنویسی مراکشی . نوشتارهایی درباره زیبایی شناسی خوشنویسی عربی از نگاه منتقدین قدیم و جدید انجام داده. آثار او در نمایشگاه های سراسر جهان حضور داشته. فرانسه، اسپانیا، بلژیک، چین، کره جنوبی بعضی از کشورهایی هستند که میزبان آثار او بوده اند. او حضور مستمری در گردهمایی های مربوط به هنرهای تجسمی جهان عرب دارد.

Back to top button