جمال الدین سجادی

متولد ۱۳۶۴ در مشهد و ساکن
کارشناسی عکاسی خبری و خبرنگاری
دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل

فعالیت حرفه ای در حوزه  رسانه وعکاسی، عضویت در انجمن های حوزه عکاسی، برگزاری نمایشگاههای انفرادی و گروهی.

دکمه بازگشت به بالا